ENGLISH

“Time for Tea” training course in October 2017 first of all provoked my critical thinking and creativity. At the time of workshops and sesssions lots of incredible ideas have been shared and interpreted in such an innovative and creative way later on. I met with interesting people who have inspired me in many ways. I hope to be able to share this huge amount of knowledge and energy with the young people I work with in my country Bulgaria. I am looking forward to having a cup of tea with many more followers of the idea in April next year!

BULGARIAN

Участието в обучение “Time for Tea” през октомври 2017 преди всичко провокира критичност и креативност у мен. По време на сесиите чух страхотни идеи, които по-късно бяха представени по още по-завладяващ и креативен начин. Срещнах много интересни хора, които ме вдъхновиха по различен начин. Искрено се надявам, че ще успея да споделя новите знания и тази положителна енергия с младите хора, с които работя в България. Чакам с нетърпение да изпия чаша чай с още много последователи на тази идея през април 2018!