ENGLISH

Hi! My name is Joanna and I am from Estonia. For a while ago I started my new interesting journey as a volunteer in one beautiful town – Keswick, in Lake District National Park in North-England. I work in Momentum World in a role of international project assistant. I help in the office with administrative, logistic, finants, media, marketing and communications and so on.

At the moment we are near London, we are doing „Time for tea“ project. It is a international project, where young people can say what is important for them, what needs to be taked about. They disain creative package, where they put message inside. They convey it to target group/person, who they think should read that message and think about the problem, until he/she drinks the tea.

This is one very great and powerful project, that hopefully improves community one cup of tea at a time. I very much enjoy beeing here and beeing part of this project. This positive energy that surrounds me here all the time is really special. It is amazing, how totally different persons from different environments are able to work with one consent for common purposes. All those 5 days we have been here, I have done a lot of different exercises, what has/have/had made me think about what is really important in this life, how important is voluntary work and informal education,  international trainings and cooperation. I have developed creativity a lot. I want to say a big thank you to our amazing trainers who have helped and inspired us on this journey. It is just unbelievable, how working together for common goal brings different people together  and connects them. Energy and wish to work with young people, motivate and inspire them and wish to improve community – all that grows when you meet people who have same aims. There are so many new ideas, thoughts and approaches, it is very inspiring. I wish everybody would have an opportunity, courage and wish to take part of international project/training and to change you own and other people’s lives. I love it!

ESTONIAN

Hei! Mina olen Joanna. Nagu te ilmselt juba aru saate, olen ma pärit Eestist. Mõni aeg tagasi alustasin ma uut põnevat teekonda vabatahtlikuna sellises imelises pisikeses linnakeses nagu Keswick, Põhja-Inglismaal, Lake District rahvuspargis. Töötan vabatahtlikuna Momentum World’is rahvusvahelise projektijuhi assistendina. Momentum World on mittetulundusühing, kes on pühendunud rahvusvahelistele treeningutele, haridusele ja kogemusele. Minu ülesanne on aidata kontoris kõiges, milles vaja, administratiivne pool, logistika, finants, meedia, turundus ja kommunikatsioon ning palju muud põnevat.

Praegu oleme Londoni lähedal, teeme projekti mille nimeks on „Time for tea“ („Teeaeg“). See on rahvusvaheline projekt, kus noored saavad öelda, mis on nende jaoks oluline, millest tuleks rääkida. Nad disainivad loomingulise teepaki, kuhu põimivad sisse nende jaoks olulise sõnumi. Teepakk edastatakse sihtgrupile/-inimesele, kes peaks noorte meelest seda sõnumit kuulma ja selle probleemi peale mõtlema, kuni ta teed joob.

See on üks ääretult tore ja võimas projekt, mis loodetavasti parandab ühiskonda tass tassi haaval. Minul on meeletult vahva siin olla ja sellest kõigest osa saada, see positiivne energia, mis mind siin kog aeg ümbriteb, on midagi erilist. See on hämmastav, kuidas täiesti erinevad inimesed erinevast keskkonnast suudavad töötada üksmeelselt ühise eesmärgi nimel. Kõik need 5 päeva, mil me siin koos oleme olnud, oleme teinud väga palju erinevaid harjutusi, mis on pannud mõtlema, mis elus tegelikult tähtis on, kui oluline on vabatahtlikkus ja mitteformaalne haridus, rahvusvaheline koostöö. Väga palju oleme arendanud loomingulisust. Siinkohal tahan tänada meie suurepäraseid treenereid, kes meid sellel teel juhatavad, aitavad, inspireerivad. Uskumatu, kuidas koos millegi nimel pingutamine toob inimesed kokku ja ühendab neid. See energilisus, soov noortega tegeleda, neid motiveerida ja inspireerida ning soov ühiskonda parandada kasvab, kui saada teiste samasugustega kokku, kellel on samad eesmärgid. Nii palju uusi ideid, mõtteid, lähenemisi. Väga inspireeriv! Ma soovin, et kõigil oleks võimalus, julgust ja pealehakkamist, et võtta osa rahvusvahelisest projektist ja muuta seeläbi nii enda kui ka teiste elu. Mulle väga meeldib see kõik!